• מסמך זה מאפשר כניסה לאחד מקורסי אנימאיה.

 

 • מכללת אנימאיה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במועדי פתיחה, מבנה הקורסים, והרכב המרצים.

 

 • מכללת אנימאיה רשאית לבטל קורס שבו מספר הסטודנטים נמוך מ 4 נרשמים. במקרה זה יוחזר הסכום ששולם במלואו.

 

 • כל היעדרות משיעורים, מכל סיבה שהיא, הינה באחריות הסטודנט להשלמת החומר הנלמד.

 

 • מכללת אנימאיה רשאית לפרסם את עבודות הסטודנטים בכל המדיות.

 

 • במהלך השעורים יקבלו הסטודנטים חומרים בלעדיים של מכללת אנימאיה. כל הזכויות לחומרי
  לימוד אלו שייכים למכללת אנימאיה בלבד. אין להעתיקם או להפיצם!

 

 • לאחר תחילת הקורס לא ניתן לבטל את הרישום לקורס ולא יתקבל כל החזר.

 

 • התשלום כולל דמי הרשמה בסך 300 שקלים שלא יוחזרו במקרה של ביטול.

 

 • השתתפות הסטודנט בקורס ו/או בכל אחד מן השעורים מותנית וכפופה לפירעון התשלומים במלואם ובמועדם.

 

 • השתתפות חוזרת בקורס ע”ח מקום פנוי בלבד.