תנאי שימוש

 • מסמך זה מאפשר כניסה לאחד מקורסי אנימאיה.

 

 • מכללת אנימאיה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במועדי פתיחה, מבנה הקורסים, והרכב המרצים.

 

 • מכללת אנימאיה רשאית לבטל קורס שבו מספר הסטודנטים נמוך מ 4 נרשמים. במקרה זה יוחזר הסכום ששולם במלואו.

 

 • כל היעדרות משיעורים, מכל סיבה שהיא, הינה באחריות הסטודנט להשלמת החומר הנלמד.

 

 • מכללת אנימאיה רשאית לפרסם את עבודות הסטודנטים בכל המדיות.

 

 • במהלך השעורים יקבלו הסטודנטים חומרים בלעדיים של מכללת אנימאיה. כל הזכויות לחומרי לימוד אלו שייכים למכללת אנימאיה בלבד. אין להעתיקם או להפיצם!

 

 • הקלטות השיעורים יהיו זמינים עד חודש ימים בלבד.

 

 • התשלום כולל דמי הרשמה בסך 300 ₪.

 

 • ביטול עד 30 ימים לפני פתיחת הקורס החזר מלא למעט 300 שקלים דמי הרשמה.

 

 • ביטול עד 14 יום לפני פתיחת הקורס. החזר של 50 אחוז מעלות הקורס.

 

 • ביטול עד 7 ימים לפני פתיחת הקורס החזר של 25 אחוז מעלות הקורס.

 

 • ביטול מתחת ל 7 ימים לפני פתיחת מועד הקורס לא יבוצע כל החזר כספי.

 

 • השתתפות הסטודנט בקורס ו/או בכל אחד מן השעורים מותנית וכפופה לפירעון התשלומים במלואם ובמועדם.

 

 • זיכוי לכל קורס שניתן על ידי המכללה תוקפו שנה מיום האישור.

 

 • השתתפות חוזרת בקורס ע”ח מקום פנוי בלבד.

מעוניינים להיות אנימטורים?

בואו להפוך את האהבה שלכם למקצוע מבוקש בעולם הדיגיטל

מעוניינים להיות אנימטורים?