תנאי שימוש

 • מסמך זה מאפשר כניסה לאחד מקורסי אנימאיה.
 • מכללת אנימאיה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במועדי פתיחה, מבנה הקורסים, והרכב המרצים.
 • מכללת אנימאיה רשאית לבטל קורס שבו מספר הסטודנטים נמוך מ 4 נרשמים. במקרה זה יוחזר הסכום ששולם במלואו.
 • כל היעדרות משיעורים, מכל סיבה שהיא, הינה באחריות הסטודנט להשלמת החומר הנלמד.
 • מכללת אנימאיה רשאית לפרסם את עבודות הסטודנטים בכל המדיות.
 • במהלך השעורים יקבלו הסטודנטים חומרים בלעדיים של מכללת אנימאיה.
  כל הזכויות לחומרי לימוד אלו שייכים למכללת אנימאיה בלבד. אין להעתיקם או להפיצם!
 • הקלטות השיעורים יהיו זמינים עד חודש ימים בלבד.
 • התשלום כולל דמי הרשמה בסך 300 ₪.
 • ביטול עד 30 ימים לפני פתיחת הקורס החזר מלא למעט 300 שקלים דמי הרשמה.
 • ביטול עד 14 יום לפני פתיחת הקורס. החזר של 50 אחוז מעלות הקורס.
 • ביטול עד 7 ימים לפני פתיחת הקורס החזר של 25 אחוז מעלות הקורס.
 • ביטול מתחת ל 7 ימים לפני פתיחת מועד הקורס לא יבוצע כל החזר כספי.
 • השתתפות הסטודנט בקורס ו/או בכל אחד מן השעורים מותנית וכפופה לפירעון התשלומים במלואם ובמועדם.
 • זיכוי לכל קורס שניתן על ידי המכללה תוקפו שנה מיום האישור.
 • השתתפות חוזרת בקורס ע”ח מקום פנוי בלבד.
 • המכללה פועלת על פי הנחיות של פיקוד העורף.
 • במידה והנחיות של פיקוד העורף לא מאפשרות קיום קורסים פרונטליים יעברו הקורסים לאון ליין.
 • לנרשמים לקורס יש אופציה ללמוד באון ליין או לקבל זיכוי ללמוד את הקורס שאליו נרשמו או כל קורס אחר באותה עלות במועד אחר עד שנה מיום הרכישה.
 • בכל מצב אין החזר כסף אחרי שנפתח קורס כפי שכתוב בתקנון.

מעוניינים להיות אנימטורים?

בואו להפוך את האהבה שלכם למקצוע מבוקש בעולם הדיגיטל

מעוניינים להיות אנימטורים?

קורסים מקצועיים

אתם בוחרים היכן ללמוד: מהבית (אונליין) או במכללה בסינמטק ת''א

קורסים לילדים ונוער בקיץ