• מסמך זה מאפשר כניסה לאחד מקורסי אנימאיה.

 

 • מכללת אנימאיה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במועדי פתיחה, מבנה הקורסים, והרכב
  המרצים.

 

 • מכללת אנימאיה רשאית לבטל קורס שבו מספר הסטודנטים נמוך מ 4 נרשמים. במקרה זה יוחזר
  הסכום ששולם במלואו.

 

 • כל היעדרות משיעורים, מכל סיבה שהיא, הינה באחריות הסטודנט להשלמת החומר הנלמד.

 

 • מכללת אנימאיה רשאית לפרסם את עבודות הסטודנטים בכל המדיות.

 

 • במהלך השעורים יקבלו הסטודנטים חומרים בלעדיים של מכללת אנימאיה. כל הזכויות לחומרי
  לימוד אלו שייכים למכללת אנימאיה בלבד. אין להעתיקם או להפיצם.

 

 • לאחר תחילת הקורס לא ניתן לבטל את הרישום לקורס, ולא יתקבל כל החזר.

 

 • השתתפות הסטודנט בקורס ו/או בכל אחד מן השעורים מותנית וכפופה לפירעון התשלומים במלואם
  ובמועדם.

 

 • במסגרת שיתוף פעולה בין סינמה סיטי למכללת אנימאיה: עלות כרטיס לסרט הנוקמים: עידן האין סוף 30 שקלים. הסרט יוקרן ב 25.4 בשעה 11:00 בסינמה סיטי גלילות. במידה ומכל סיבה שהיא יחליט הסינמה סיטי לשנות את מועד הקרנת הבכורה ידחה מועד ההקרנה לתאריך שיקבע.